Investment Casting Foundry |Sandstøping

Støpegods i rustfritt stål, støpegods av gråjern, støpegods av duktilt jern

Duktilt jernsandstøpegods

Duktilt jern refererer til støpejern der grafitten er sfærisk etter at det smeltede jernet er behandlet med et sfæroidiseringsmiddel.Derfor kalles det duktile støpejernet også sfæroidal grafittstøpejern eller nodulært støpejern.Inne i det duktile støpejernet med elektronmikroskop er formen på sfæroidal grafitt omtrent sfærisk, og dens indre er radiell form, og den har åpenbar polarisasjonseffekt.Sfæroidiseringshastigheten refererer til prosentandelen av det totale antallet sfærisk grafitt i et visst område til det totale antallet grafitt.Sfæroidiseringshastigheten er en indeks for å måle sfæroidiseringsgraden til nodulært støpejern, og det er en viktig standard i duktilt støpejern.